InfoLeszno – portal lokalny

Portal lokalny o Twojej okolicy

Remont wraz z modernizacją lokalnej biblioteki posuwa się do przodu, choć nie można jeszcze mówić o wejściu prac w fazę finałową. Na końcowe efekty mieszkańcy niestety, ale muszą jeszcze trochę poczekać – należy uzbroić się w cierpliwość. Już teraz jednak można podziwiać efekty postępujących w bibliotece prac.
Cały projekt będzie kosztował ponad milion dwieście tysięcy złotych, jednak udało się otrzymać dofinansowanie w wysokości ponad dziewięciuset tysięcy złotych. Biblioteka mieści się w najstarszej kamienicy na Rynku, pochodzącej z XVIII wieku.
Remont był bardzo potrzebny, wcześniejsze prace remontowe w tym budynku były prowadzone w latach 1969-1985 i od tego momentu nie był już później remontowany. Kilka lat temu biblioteka musiała opuścić budynek, bo jego stan pozostawał wiele do życzenia. Jednak gdy remont wraz z modernizacją się zakończą, księgozbiór lokalnej biblioteki będzie mógł wrócić na swoje miejsce i zająć dawny lokal. Przewiduje się, że remont uda się zakończyć jeszcze w roku bieżącym.