InfoLeszno – portal lokalny

Portal lokalny o Twojej okolicy

Radni Leszna zdecydowali o wydaniu zgody na emisję przez miasto Leszno gminnych obligacji, które będą opiewać na łączną sumę 30 milionów złotych. Już w zeszłym roku zadecydowano o wypuszczeniu obligacji. To zostało zawarte w budżecie na rok 2020, który został uchwalony przez radnych w grudniu 2019 roku.
Grażyna Hałupka, która pełni rolę skarbnika miasta tłumaczyła zasady działania takich obligacji i podkreślała, że nie ma pewności, że samorząd zdecyduje się na użycie pieniędzy, które płyną z tytułu obligacji. Nadal jednak mają taką możliwość. Z tego właśnie powodu wpłynął wniosek dotyczący zgody na wypuszczenie tego typu papierów wartościowych.
Skarbnik podkreśla jednak, że w tym momencie stan finansów miasta jest bardzo dobry i nie byłoby potrzeby emisji papierów wartościowych, nadal jednak warto mieć na uwadze panującą sytuację i przyjmować wystąpienie możliwości, w którym finanse samorządu ulegną pogorszeniu, a w takim przypadku, w ratowaniu sytuacji mogą pomóc właśnie wyemitowane obligacje.